Žalbe ovde

Slobodna Radna Mesta

APLIKACIJA ZA ZAPOSLENJE


Klikni da se obavestis za konkurs.


Državna agencija za zaštitu ličnih podataka objavljuje sledeće radno mesto:

1 (jedan) Administrativni službenik

REFERENCA:                                     Kod: ASHMDHP-DA-001

Naziv položaja:                                 Službenik za arhivu 2- AK/160/JP00031571

Položaj:                                                 Ne-karijerni položaj (zamena)

Nivo:                                                     Profesionalni 1

Kod rada:                                             AK /160

Stepen rada:                                        9

Broj položaja:                                      Jedan (1) položaj

Koeficijent:                                           Sedam (7)

Akt imenovanja:                                Određeni rok

Lokacija:                                               Priština

 

Konkurs ostaje otvoren 15. dana nakon dana objavljivanja, a biće otvoren od 25/11/2017 do 09/12/2017 u 16.00 časova.

 

APLIKACIJA ZA ZAPOSLENJE

 


 

Državna Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka objavljuje sledeća slobodna mesta:

 

1 (jedan) Administrativni Službenik

 

PREPORUKA                     Kod: DAZLP-UGD-003

Naziv pozicije:                 Administrativni Službenik

Pozicija:                                Pozicija od karijere

Nivo:                                     Profesionalni 1    

Poslovni Kod:                     AD/450

Grada rada:                         10          

Broj pozicija:                       Jedna ( 1 ) pozicija

Koeficijenat:                        Šest ( 6 )

Akt imenovanja:                Na neograničeno

Probni rad:                          Dvanaest (12) meseci 

Mesto:                                   Priština

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja i biće otvoren od dana 17/ 03 / 2017, do 31/03/ 2017, u 16.00 časova.

 

Konkurs.

APLIKACIJA ZA ZAPOSLENJE 
Follow Us on Twitter