Žalbe ovde

Dostignuća Agencije tokom 2011 godinu

•    Konsolidacija Državnog Saveta Nadzornika i administrativnog sektora;
•    Potpisivanje ugovora regionalnog karaktera u oblasti ličnih prenosa podataka sa Albanijom i Makedonijom;
•    Budzetska izdvajanja za operativne troškove;
•    Rashod planificiranog budzeta (u meri dodeljenog od strane Ministarstve Finansije);
•    Kognitivni i informativni sastanci s institucijama i mehanizmima koji se bave ličnim podacima;
•    Početak izrade neophodnih podzakonskih akata radi brze funksionalizacije Agencije;
•    Izdavanje identifikacionih simbola Agencije;
•    Uspostavljanje kontakta za saradnju sa međunarodnim mehanizmima koji deluju na Kosovu. 

Follow Us on Twitter