Žalbe ovde

Adresa

Agjencia Shteterore per Mbrojtjen e te Dhenave PeronaleNdertesa e ASHMDHP-se,
Rruga "Luan Haradinaj" Nr. 36
10 000 Prishtine
Republika e KosovesTel: 038/ 200 629 59

Pišite nam

Vendndodhja