Žalbe ovde

Vizija

Da bi ispunila svoju misiju u srednjoročnoj periodi, DAZLP ima za cilj da postigne sledeće ciljeve:

• Usvajanja zakona za potpuno funksionisanje Agencije;
• Inspekcije i kontrole;
• Produbljivanje saradnje i koordinaciju rada sa drugim organima i institucijama;
• Produbljivanje saradnje i koordinaciju rada sa medjunarodnim mehanizmima i institucijama aktivne u Kosovu;
• Podignuvanje profesionalizma za zaposlenike Agencije;
• Potpuna funksionalizacija organizacione strukture sa 28 radnika (zaposlenih) dozvoljenih do 37 radnika;
• Informativna i svesnostna kampanja za javnost preko aktivnostima koje će se organizovati;
• Držanje sastanaka i konferencija sa regionalnog i medjunarodnog karaktera;
• Obezbedjenje prostora za rad u državnim objektima;

Follow Us on Twitter