Ankohuni këtu

Qasja në dokumente publike

Në këtë adresë mund të parashtroni kërkesën për Qasje në Dokumente Publike në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale..


Email: jehona.fetaj@rks-gov.net

Na ndiqni ne Twitter