Ankohuni këtu

Për Kontrolluesit e të dhënave


Kontrollues i të dhënave

Çdo person fizik ose juridik nga sektori publik ose privat që individualisht ose së bashku me të tjerët përcakton qëllimet dhe mënyrat e përpunimit të të dhënave, ose një person i caktuar me ligj që po ashtu përcakton qëllimet dhe mënyrat e përpunimit

Na ndiqni ne Twitter