Ankohuni këtu

Vende të lira pune

Aplikacioni për punësim


Kliko për më shumë rreth konkursit.


 Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale shpall të lira  këtë vend të punës:

 

1 (një) Zyrtar  Administrativ

·        REFERENCA                      Kodi: ASHMDHP-DA-001

·        Emri Pozitës:                    Zyrtar për Arkiv 2 - AK/160 / JP00031571  

·        Pozita:                                 Pozitë jo e karrierës (zëvëndësim)

·        Niveli:                                   Profesional 1        

·        Kodi punës:                       AK/160

·        Grada punës:                    9             

·        Numri i Pozitave:             Një ( 1 ) pozitë

·        Koeficienti:                        Shtatë ( 7 )  

·        Akti i emërimit:                Me Afat

·        Vendi:                                  Prishtinë

 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër/ngushtë do të kontaktohen.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit dhe do të jetë i hapur nga data 25/ 11 / 2017, deri më 09/12/ 2017, në ora 16.00.

 

Kliko për më shumë rreth konkursit.

 

Aplikacioni për punësim (shkarko)


 


Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale shpall të lira  këtë vend të punës:

3 (tre) Zyrtar/e  Administrativ

REFERENCA                            Kodi: ASHMDHP-ZDP-003/MSHV

Lloji i kontratës:                    Marrëveshje për shërbime të veqanta

Numri i Pozitave:                 Tre ( 3 ) pozita

Koeficienti:                             Gjashtë ( 6 )  

Kohëzgjatja e kontratës:  Gjashtë  (6) muaj

Vendi:                                        Prishtinë

 
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër/ngushtë do të kontaktohen.
Konkursi mbetet i hapur 5 ditë nga dita e publikimit dhe do të jetë i hapur nga data  08/ 05 / 2017, deri më  12/05/ 2017, në ora 16.00.

Kliko për të shkarkuar njoftimin. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, njofton se  kandidat i suksesshëm dhe i rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil (KPSHC) i ASHMDHP-së, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Zyrtar Administrativ, sipas konkursit të datës 17 deri më 30.03.2017, i njoftojmë të gjithë pjesësmarrësit, se kandidati më i sukseshëm është aplikanti / ja me kodin;

• Kodi i Aplikantit: 26101987BMW


Kliko për të shkarkuar njoftimin.
Njoftim

 

Intervistimi i kandidatëve do të bëhet në objektin e ASHMDHP-së, të Premten me datë 14.04.2017.
Intervistimi do të mbahet në dy grupe, grupi i parë nga ora 10:00 dhe grupi i dytë nga ora 13:00.

 

Kliko për të shkarkuar listën.

 


 
Lista me kandidatët të cilët ju kanë nënshtruar testit me shkrim për Pozitën Zyrat Administrativ, me nr. ref. ASHMDHP-ZDP-003, në konkursin e shpallur me dt. 17.03.2017 në Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
Në intervistë me gojë, ftohen vetëm kandidatët të cilët e kanë kaluar testin me shkrim mbi 50%, pra sipas vlerësimit të Komisionit Përzgjedhës të Shërbyesve Civil, janë gjithsejt 10 kandidat (nga 1 deri 10) në atë listë. 
Të gjthë aplikantët/kandidatët të cilët ju kanë nënshtruar testit me shkrim dhe nuk kanë mundur ti arrijnë pikët e domosdoshme që të kalojnë në fazën tjetër të testimit, munden të vijnë dhe shikojnë vetëm testin e vet.

 

Nr.KodiRezultati 
126101987BMW96,70%
2E03289,50%
3ZZ909164,70%
4Ulpiana1761,60%
5142060,20%
6R-1790359,90%
75555555,90%
85121354,30%
922/12D50,90%
10220750,50%
11411180449,20%
12492146,90%
1360901045,50%
14197743,80%
15198043,50%
16FTHVA8943,40%
17.0815FJ43,40%
18290342,90%
1924198142,50%
2020.0141,90%
21100741,70%
22224439%
23LLI141438,60%
24B099137,40%
2510033,60%
2619756532%
27123064731,40%
2819041731,20%
29101124,60%
301234523,50%
31.0506201420,60%
3228919,90%

 

 

Kliko për ta shkarkuar tabelën.Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale shpall të lira  këtë vend të punës:

 

1 (një) Zyrtar  Administrativ

REFERENCA                      Kodi: ASHMDHP-ZDP-003

Emri Pozitës:                      Zyrtar  Administrativ

Pozita:                                   Pozitë e karrierës

Niveli:                                   Profesional 1        

Kodi punës:                         AD/450

Grada punës:                      10          

Numri i Pozitave:              Një ( 1 ) pozitë

Koeficienti:                          Gjashtë ( 6 )  

Akti i emërimit:                  Pa Afat

Puna Provuese:                  Dymbëdhjetë  (12) muaj 

Vendi:                                   Prishtinë

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër/ngushtë do të kontaktohen.
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit dhe do të jetë i hapur nga data  17/ 03 / 2017, deri më  31/03/ 2017, në ora 16.00.

 

Kliko për më shumë rreth konkursit.

Aplikacioni për punësim (shkarko)


 


Na ndiqni ne Twitter