Ankohuni këtu

Të arriturat e Agjencisë gjatë vitit 2011


  • Konsolidimi i Këshillit të Mbikëqyrësve Shtetërorë dhe pjesës administrative;
  • Nënshkrimi i marrëveshjeve me karakter rajonal në fushën e transferimit të të dhënave personale me Shqipërinë dhe me Maqedoninë;
  • Ndarja e buxhetit për shpenzimet operative;
  • Shpenzimi i buxhetit në masën e konsiderueshme (për aq sa është ndarë nga Ministria e Financave);
  • Takimet njohëse dhe informuese me institucionet dhe mekanizmat që duhet  të merren me të dhëna personale;
  • Fillimi i hartimit të legjislacionit të nevojshëm me akte nënligjore për funksionalizimin sa më të shpejtë të Agjencisë;
  • Nxjerrja e simboleve identifikuese për Agjencinë;
  • Vënia e kontakteve për bashkëpunim me mekanizmat ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë;


Na ndiqni ne Twitter