Ankohuni këtu

Përgjegjësitë e Agjencisë

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ofron këshilla për Kuvendin e Republikës së Kosovës, Qeverinë, organet e pushtetit lokal dhe të gjithë ushtruesit e pushtetit publik në Kosovë lidhur me çështjet për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si dhe këshillon të gjitha institucionet private lidhur me Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

 

Gjithashtu në kuadër të përgjegjësive të veta Agjencia inicon edhe procedura ligjore në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës për vlerësimin e kushtetutshmërisë të akteve relevante që konsiderohen se nuk jan në harmoni me të drejtën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale. Konform kërkesave/ankesave Agjencia inicon edhe procedura lidhur me zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Na ndiqni ne Twitter