Përgjegjësitë e Agjencisë

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ofron këshilla për Kuvendin e Republikës së Kosovës, Qeverinë, organet e pushtetit lokal dhe të gjithë ushtruesit e pushtetit publik në Kosovë lidhur me çështjet për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si dhe këshillon të gjitha institucionet private lidhur me Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

 

Gjithashtu në kuadër të përgjegjësive të veta Agjencia inicon edhe procedura ligjore në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës për vlerësimin e kushtetutshmërisë të akteve relevante që konsiderohen se nuk jan në harmoni me të drejtën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale. Konform kërkesave/ankesave Agjencia inicon edhe procedura lidhur me zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Mbikëqyrësi Kryesor Shtetëror Pret në Takim...

27.08.2014

27 gusht 2014Në selinë e Agjencisë, z. Jashari priti sot një delegacion nga Polonia, të udhëhequr nga z. Haxhi Dulla,...më shumë

VIZITA STUDIMORE NE AUTORITETIN POLAK TE MBROJTJES SE TE DHENAVE...

10.07.2014

Warshavë, 10.07.2014 Në saje të projektit IPA, përfaqësues të Këshillit dhe të nivelit drejtues të...më shumë

Z. Jashari në takim pune në Ambasadën Turke në...

02.07.2014

Prishtinë, 01 korrik 2014Zv. Ambasadori i Turqisë në Kosovë z. Volkan Bashman ftoi z. Jashari në takim për të...më shumë

NË TREVJETORIN E THEMELIMIT AGJENCIA PËR MBROJTJEN E TË...

30.06.2014

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale shpalosi të arriturat e saj në përvjetorin e tretë...më shumë

Mbikqyrësi Kryesor Shtetëror z. Ruzhdi Jashari mori...

09.06.2014

Organizimi i cili u mbajt nën përkujdesjen e OSBE-së në Kosovë, mblodhi përfaqësues nga Ministria e...më shumë

Galeria e Agjencisë