Përgjegjësitë e Agjencisë

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ofron këshilla për Kuvendin e Republikës së Kosovës, Qeverinë, organet e pushtetit lokal dhe të gjithë ushtruesit e pushtetit publik në Kosovë lidhur me çështjet për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si dhe këshillon të gjitha institucionet private lidhur me Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

 

Gjithashtu në kuadër të përgjegjësive të veta Agjencia inicon edhe procedura ligjore në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës për vlerësimin e kushtetutshmërisë të akteve relevante që konsiderohen se nuk jan në harmoni me të drejtën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale. Konform kërkesave/ankesave Agjencia inicon edhe procedura lidhur me zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Përfaqësues nga Qendra Kombëtare për Menaxhim...

15.04.2014

15 prill 2014, PrishtinëSot, Mbikqyrësi Kryesor Shtetëror z. Ruzhdi Jashari, së bashku me z. Bekim Demiri, Mbikëqyrës...më shumë

Mbikëqyrësi Kryesor Shtetërorë, z. Ruzhdi Jashari...

03.04.2014

Romë, 02 prill 2014 Në kuadër të vizitës zyrtare që po zhvillon në Itali, Mbikëqyrësi Kryesor...më shumë

Punëtori rreth Privatësisë së Fëmijëve

31.03.2014

Mbikëqyrësi Kryesor Shtetërorë z. Ruzhdi Jashari, sot mori pjesë në prezantimin e organizuar nga Qendra për Studime...më shumë

Komisioni Vlerësues nga Grupi i Ekspertëve për...

12.03.2014

Komisioni vlerësues, i prirë nga Mr. Piotr Drobek, Cindy Van Den Boogert dhe një pjesë tjetër e stafit mbështetës u...më shumë

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave...

29.01.2014

Edhe këtë vit, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi konferencë me rastin e...më shumë

Galeria e Agjencisë